GYM SPOT

Ul.Poznańska 57
POZNAŃ
TEL.500 149 473

Karnet miesięczny

120

Trening personalny

60

zł/h

Wejście jednorazowe

25

Follow Us

Trener personalny

Oferujemy usługi instruktorskie z indywidualnym planem treningowym. Trener może także pomóc w ustaleniu indywidualnego somatotypu, aby precyzyjniej dopasować rodzaj i czas ćwiczeń, czas odpoczynku oraz suplementację i dietę.